เลขทะเบียนรถมงคล หมวดเลข 1591 คำทำนาย

ดูดวง/ทำนาย เลขทะเบียนรถหมวด: 1591


การทำนายเลขทะเบียนรถ จักต้องประกอบด้วย พยัญชนะไทย และตัวเลขประกอบกัน

การทำนายความหมายจึงมีขั้นตอนดังนี้

1. บวกตัวเลขทั้งหมด

2. แปลงพยัญชนะไทยเป็นตัวเลข

3. นำผลรวมของทั้งหมดมาตรวจสอบความหมาย

หลักทางโหรในการแปลงพยัญชนะเป็นตัวเลข

         ก ด ถ ท ภ = 1

         ข บ ป ง ช = 2

         ต ฒ ฆ = 3

         ค ธ ร ญ ษ = 4

         ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5

         จ ล ว อ = 6

         ศ ส = 7

         ย ผ ฝ พ ฟ = 8

         ฐ = 9

 

เริ่มต้นทำนาย

1. ตัวอย่างเลขทะเบียน 7 กฐ 777

2. ผลรวมตัวเลข 7+7+7+7 = 28

3. ก = 1 , ฐ = 9 รวมกัน ได้ 10

4. 28 + 10 = ได้ผลรวม 38

5. นำเลขผลรวมไปตรวจสอบคำทำนาย

ตรวจสอบคำทำนาย

เลขผลรวมที่ดีมาก จักต้องเป็นเลขด้านล่างนี้เป็นส่วนใหญ่
9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65