ฝันเห็นวัดเอี่ยมวรนุช

เมื่อคืนฝันเห็นวัดเอี่ยมวรนุช ฝันว่าไปวัดเอี่ยมวรนุช ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเอี่ยมวรนุช สถานที่ตั้ง: ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอู่ตะเภา

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอู่ตะเภา ฝันว่าไปวัดอู่ตะเภา ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอู่ตะเภา สถานที่ตั้ง: ถนนประชาอุทิศ ม.4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอุภัยราชบำรุง

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุภัยราชบำรุง ฝันว่าไปวัดอุภัยราชบำรุง ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุภัยราชบำรุง สถานที่ตั้ง: แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ นิกาย: อนัมนิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอุทัยธาราม

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุทัยธาราม ฝันว่าไปวัดอุทัยธาราม ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุทัยธาราม สถานที่ตั้ง: ม.5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอุทัยธรรมาราม

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุทัยธรรมาราม ฝันว่าไปวัดอุทัยธรรมาราม ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุทัยธรรมาราม สถานที่ตั้ง: ม.11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอุดมรังสี

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุดมรังสี ฝันว่าไปวัดอุดมรังสี ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุดมรังสี สถานที่ตั้ง: ถนนเพชรเกษม ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก

ฝันเห็นวัดอินทาราม

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทาราม ฝันว่าไปวัดอินทาราม ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทาราม สถานที่ตั้ง: แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี นิกาย: มหานิกาย ประเภท: พระอารามหลวง วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2300 วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 2345

ฝันเห็นวัดอินทราวาส

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทราวาส ฝันว่าไปวัดอินทราวาส ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทราวาส สถานที่ตั้ง: บ้านคลองบางขุนพรหม ม.22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2150 วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 03/09/2525

ฝันเห็นวัดอินทรวิหาร

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทรวิหาร ฝันว่าไปวัดอินทรวิหาร ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทรวิหาร สถานที่ตั้ง: ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร นิกาย: มหานิกาย ประเภท: พระอารามหลวง วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2295 วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 2321

ฝันเห็นวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง ฝันว่าไปวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง สถานที่ตั้ง: บ้านบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม นิกาย: มหานิกาย ประเภท: วัดราษฎร์ วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2435 วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 05/10/2449