บจ.สยามทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สยามทัวร์แอนด์ทราเวล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565011101
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

69/46 หมู่ที่ 1, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.