บจ.คาล์แนลล์เล่ เบเกอร์รี่ แอนด์ โค. จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คาล์แนลล์เล่ เบเกอร์รี่ แอนด์ โค. จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565010244
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

228 ถนนโคกโตนด, ต.กะรน, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83100

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.