บจ.บรอนสัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บรอนสัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565010015
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

77/77 ห้องเลขที่ 6D หมู่ที่ 5, ต.รัษฎา, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.