บจ.เค วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009971
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 40,000,000
🏢 ที่อยู่:

20/5 อาคารวงศ์บัณฑิต ห้องเลขที่ 2 บี ถนนโกมารภัจจ์, ต.ตลาดใหญ่, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.