บจ.ภูเก็ต เซล บาย กรุ๊ป 88 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ภูเก็ต เซล บาย กรุ๊ป 88 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009629
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

35/1-2,35/5-7 หมู่ที่ 5, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.