บจ.ไพร์ม ออสเตรเลียน คอมโมดิตี้ส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไพร์ม ออสเตรเลียน คอมโมดิตี้ส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009581
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

19/31 หมู่ที่ 7, ต.ศรีสุนทร, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.