บจ.ปาชโทช อาร์ต แกลลอรี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปาชโทช อาร์ต แกลลอรี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009432
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

14 ถนนกะตะน้อย, ต.กะรน, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83100

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.