หจ.ศรีธารา มารีน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ศรีธารา มารีน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0833565000646
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

19/147 หมู่ที่ 3, ต.รัษฎา, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.