หจ.เจ.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจ.อี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง ภูเก็ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0833565000573
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

159/96 หมู่ที่ 5, ต.ศรีสุนทร, อ.ถลาง, จ.ภูเก็ต, 83110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.