หจ.แอร์ ชิลเลอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แอร์ ชิลเลอร์ แอนด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0833565000565
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

9/105 หมู่ที่ 6, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.