บจ.การออกแบบการตลาดดิจิทัล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.การออกแบบการตลาดดิจิทัล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000621
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

65/1 หมู่ที่ 5, ต.คึกคัก, อ.ตะกั่วป่า, จ.พังงา, 82220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.