บจ.ซีเอส พลัส เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซีเอส พลัส เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000613
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

57/81 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม, ต.บางนายสี, อ.ตะกั่วป่า, จ.พังงา, 82110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.