บจ.เค.ซี. (โก้ฉุ้น) ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค.ซี. (โก้ฉุ้น) ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000591
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

156/43 หมู่ที่ 4, ต.ท้ายเหมือง, อ.ท้ายเหมือง, จ.พังงา, 82120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.