บจ.ไทคูน เคเทอริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไทคูน เคเทอริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000583
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

10 หมู่ที่ 5, ต.กะไหล, อ.ตะกั่วทุ่ง, จ.พังงา, 82130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.