บจ.อันดามันโภคภัณฑ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อันดามันโภคภัณฑ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000532
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

22/40 หมู่ที่ 1, ต.บางม่วง, อ.ตะกั่วป่า, จ.พังงา, 82190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.