บจ.สยามมาสคอต แอนด์ ไซน์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สยามมาสคอต แอนด์ ไซน์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0825565000524
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

31/21 หมู่ที่ 9, ต.โคกกลอย, อ.ตะกั่วทุ่ง, จ.พังงา, 82140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.