บจ.ปาล์มไทย โอเลอิน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปาล์มไทย โอเลอิน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001415
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

253 หมู่บ้าน บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 4, ต.เหนือคลอง, อ.เหนือคลอง, จ.กระบี่, 81130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.