บจ.ก้าวไกล เอาท์ซอร์ส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ก้าวไกล เอาท์ซอร์ส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/15/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001351
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

170/1 หมู่ที่ 9, ต.ห้วยน้ำขาว, อ.คลองท่อม, จ.กระบี่, 81120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.