หจ.กระบี่ เมห์ฟิล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กระบี่ เมห์ฟิล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000506
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

245/7 หมู่ที่ 2, ต.อ่าวนาง, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.