หจ.เซ้าท์เอ็มพาย กระบี่ (ไทยแลนด์)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เซ้าท์เอ็มพาย กระบี่ (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000476
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

64 ถนนรวมใจชน, ต.กระบี่ใหญ่, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.