หจ.เขาทรายประกอบการ22

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เขาทรายประกอบการ22 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/15/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000425
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

511 หมู่ที่ 11, ต.กระบี่น้อย, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.