หจ.มายด์ เบส แคมป์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มายด์ เบส แคมป์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000417
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

261 หมู่ที่ 8, ต.เกาะลันตาใหญ่, อ.เกาะลันตา, จ.กระบี่, 81150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.