หจ.สุรินทร์ อินดัสตรี้

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สุรินทร์ อินดัสตรี้ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000409
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

297 หมู่ที่ 4, ต.ปลายพระยา, อ.ปลายพระยา, จ.กระบี่, 81160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.