บจ.ยิ่งเจริญค้าข้าว จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ยิ่งเจริญค้าข้าว จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002349
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

14/2 หมู่ที่ 8, ต.ปริก, อ.ทุ่งใหญ่, จ.นครศรีธรรมราช, 80240

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.