บจ.ดับบลิว แอนด์ เค ดีไซน์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดับบลิว แอนด์ เค ดีไซน์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002331
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

264/5 หมู่ที่ 5, ต.บ้านตูล, อ.ชะอวด, จ.นครศรีธรรมราช, 80180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.