บจ.ส.นาราเอ็กซ์เพรส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ส.นาราเอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002233
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000
🏢 ที่อยู่:

124 หมู่ที่ 11, ต.นาบอน, อ.นาบอน, จ.นครศรีธรรมราช, 80220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.