บจ.เจ.เอ็ม. เวลเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจ.เอ็ม. เวลเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002209
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

216/4 หมู่ที่ 7, ต.ร่อนพิบูลย์, อ.ร่อนพิบูลย์, จ.นครศรีธรรมราช, 80130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.