บจ.ดลบันดาล อินโนเวชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดลบันดาล อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/15/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002144
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

302 หมู่ที่ 9, ต.หน้าสตน, อ.หัวไทร, จ.นครศรีธรรมราช, 80170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.