บจ.ปิยะภัณฑ์ (ก้าว) คอนกรีต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปิยะภัณฑ์ (ก้าว) คอนกรีต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002080
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

86/1 หมู่ที่ 16, ต.เสาเภา, อ.สิชล, จ.นครศรีธรรมราช, 80340

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.