บจ.เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เวิร์ล สมาร์ท พลัส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002055
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

129/652 หมู่ที่ 2 ถนนวันดีโฆษิตกุลพร, ต.ปากนคร, อ.เมืองนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.