บจ.แสงประสูติ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แสงประสูติ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002039
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

182/2 หมู่ที่ 4, ต.สี่ขีด, อ.สิชล, จ.นครศรีธรรมราช, 80120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.