บจ.โฮม สเปซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โฮม สเปซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001997
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

17 หมู่ที่ 4, ต.นาสาร, อ.พระพรหม, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.