บจ.สายทองลานเท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สายทองลานเท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001920
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

215 หมู่ที่ 2, ต.ควนพัง, อ.ร่อนพิบูลย์, จ.นครศรีธรรมราช, 80130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.