บจ.ที เทค ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที เทค ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001911
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

17/3 หมู่ที่ 6, ต.กะปาง, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80310

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.