หจ.นากราช2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นากราช2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001634
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

80/19 หมู่ที่ 8, ต.โพธิ์เสด็จ, อ.เมืองนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.