หจ.เกษมสินธุ์ อินเตอร์ฟีด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เกษมสินธุ์ อินเตอร์ฟีด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001596
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

102/1 หมู่ที่ 1, ต.ควนหนองหงษ์, อ.ชะอวด, จ.นครศรีธรรมราช, 80180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.