หจ.เอสเอ็น วิศวกรรม 1983

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสเอ็น วิศวกรรม 1983 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001545
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

80/4 หมู่ที่ 3, ต.นาสาร, อ.พระพรหม, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.