หจ.ออร์แกนิค เฮลตี้ มาร์เก็ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ออร์แกนิค เฮลตี้ มาร์เก็ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001511
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

111/4 หมู่ที่ 8, ต.ชะมาย, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.