หจ.พีเอ็น สุวรรณโณ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีเอ็น สุวรรณโณ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001499
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

54/1 หมู่ที่ 4, ต.ท่าซอม, อ.หัวไทร, จ.นครศรีธรรมราช, 80170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.