หจ.เอสเอ็มมอเตอร์ไซค์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสเอ็มมอเตอร์ไซค์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001464
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

107/1 หมู่ที่ 13, ต.ทุ่งปรัง, อ.สิชล, จ.นครศรีธรรมราช, 80120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.