บจ.แพลนท์ แอนด์ มายด์ ออร์แกนิก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แพลนท์ แอนด์ มายด์ ออร์แกนิก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002374
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

66/66 หมู่ที่ 5, ต.ทับสะแก, อ.ทับสะแก, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.