บจ.ดีเอฟเอกซ์ไทย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดีเอฟเอกซ์ไทย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002358
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000
🏢 ที่อยู่:

14/99 ซอยหมู่บ้านสมอโพรง, ต.หัวหิน, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.