บจ.ดาวรุ่งเรือง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดาวรุ่งเรือง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002056
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

46/9 หมู่ที่ 7, ต.ปราณบุรี, อ.ปราณบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.