บจ.ซี พาร์ทเนอร์ โซลูชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซี พาร์ทเนอร์ โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002048
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

50/188 ซอยวัดเขาใหญ่ – หัวนา 8, ต.หนองแก, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.