บจ.เดอะ ลอนดอน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ ลอนดอน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0775565002021
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

38/6 ชั้นที่ 1และชั้นที่ 2 ถนนพูลสุข, ต.หัวหิน, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.