หจ.นพคุณ บิลเลี่ยนแนร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นพคุณ บิลเลี่ยนแนร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0773565000493
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

89/9 หมู่ที่ 9, ต.พงศ์ประศาสน์, อ.บางสะพาน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.