หจ.ทีเอสพีเอ เฟอร์นิเจอร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทีเอสพีเอ เฟอร์นิเจอร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0773565000477
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000
🏢 ที่อยู่:

136/507 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย, ต.หัวหิน, อ.หัวหิน, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.