หจ.โชติ อนันต์ ธนา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.โชติ อนันต์ ธนา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0773565000451
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

216/1 หมู่ที่ 2, ต.ปราณบุรี, อ.ปราณบุรี, จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.